Galvojant idėjas reklamai, labai praverčia kūrybinio mąstymo įrankiai, kuriuos naudoja su įvairiais kūrybiniais projektais dirbantys žmonės.

Absurdiška alternatyva:

Hiperbolizavimas:


Grand prix:

Metaforos:Pradžia, dėstymas (ekspozicija) ir pabaiga.

Įžangoje supažindiname su to pasaulio taisyklėmis ir žanru. Kaip judės kamera, kokie dėsniai vyrauja, kaip bus viskas pasakojama. Pradžioje gali būti gyvenimiška rutina. Norint atkreipti dėmesį, galima rodyti mums neįprastą rutiną (profesijas, apie kurias nežinom, socialines grupes, subkultūras, kažką slapto).

Ekspozicija. Kai mes prie rutinos priprantam įvyksta kažkoks įvykis, kuris ją nutraukia. Kažkoks posūkis siužete, kažkas netikėto. Jei turime vieną herojų, šis įvykis iš esmės gali pakeisti herojų. Pakeisti jį taip, kad jis nebegalėtų grįžti į pradinę būseną.

Pabaiga – tai, kas atskleidžia autoriaus požiūrį (prekinio ženklo), tam tikrą filosofiją, idėją.

Dramatinė ironija – sieki vieno, o gauni visai ką kitą (kaip Edipas – kuo labiau bėgo nuo savo pranašystės, kad užmuš tėvą ir suguls su motina, tuo labiau prie jos artėja, to net nežinodamas). Veikėjas gali nežinoti, kur jis eina, kas jam gerai, tačiau auditorija tai žino, jaučia ir tai kuria įtampą. Nes mes norim, kad jis „ten“ nueitų ir „tą“ padarytų, „tam“ ryžtųsi. Tačiau herojus eina priešingu keliu, ne taip, kaip „mes norime“, kaip jį „šaukia“ jo tikrasis pašaukimas/likimas.

Charakteris ir siužetas. Vienas be kito negali gyventi. Siužetas yra įvykių grandinė, atskleidžianti pagrindinį charakterį (veikėjo ar įmonės). Vizualūs veiksmai, poelgiai, pasirinkimai padeda atskleisti charakterį. Neužtenka vien dialogų. Įvykiai turėtų pakeisti nusistovėjusią tvarką, patį charakterį, peržiūrėti savo vertybes. Kokios charakterio savybės?

Empatija – auditorija su veikėju. Galim turėti bendrą paslaptį.

Vidinis ir išorinis tikslai. Ar pabaigoje jie sutampa, ar išsiskiria? Kurio tikslo pasiekia herojus? Laimėdamas kažką aukoji…

Kažkas kažko labai nori (protagonistas siekia savo tikslo). Bandydamas įgyvendinti savo siekius, susiduria su vis didesnėmis (kyla įtampa) kliūtimis.